googleb4444cb756810d5b.html
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
CCTV คืออะไร

CCTV คืออะไร

CCTV คืออะไร CCTV ย่อมาจาก Closed-circuit television แปลว่า โทรทัศน์วงจรปิด คือ มีการใช้กล้องวิดีโอ ส่งสัญญาณไปยังชุดจอภาพ ในสถานที่เฉพาะซึ่งอาจจะม......

อ่านต่อ
การเลือกชนิดของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

การเลือกชนิดของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

การเลือกชนิดของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เหมาะกับการใช้งาน ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ : ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ใช้ทั่วไปแบ่งออ......

อ่านต่อ
view